İş saatımız
09:00 - 18:00

Zaman təcrübəsİ!

Müştərİlərİmİzə genİş çeşİddə peşəkar avadanlıqlar və əşyalar təqdİm edİrİk. Yüksək keyfİyyətlİ məhsullarımız çörək, şİrnİyyat sexlərİndə, şİrnİyyat evlərİndə, otellərdə, restoranlarda, yeməkxanalarda və ümumİyyətlə qİda və İaşə sənayesİndə uğurla İstİfadə olunur.